Pex Tubing

Polyethylene

Polyethylene

PEX Tubing - White (1" x 100ft)
1" x 100 ft White
SKU: ZZ-PPW1-100
Old price: $66.00
$44.50